• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกุศล ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมวันที่ 10 มิถุนายน 2556 (ครั้งที่ 3/2556)

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน วงเงิน (บาท) ผลการประชุม ดาวน์โหลด
1 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) 1,950,000.- เห็นชอบ เอกสาร
2 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสวรรคโลก
(เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
1,950,000.- เห็นชอบ เอกสาร
3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
(อบต.ดงคู่)
18,000.- เห็นชอบ เอกสาร
4  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (อบต.หนองหญ้าปล้อง)  27,000.- เห็นชอบ เอกสาร
5  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2556
(ทต.ป่ากุมเกาะ)
 224,100.- เห็นชอบ เอกสาร
6  จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อบต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย)
667,000.- เห็นชอบ เอกสาร
7  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ประจำปีงบประมาณ 2556
(อบต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย)
36,000.- เห็นชอบ เอกสาร
8  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน
(ทต.กงไกรลาศ)
 227,600.- เห็นชอบ เอกสาร
9 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำนักงาน
(อบต.ป่าแฝก)
44,900.-    
10 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ 2556 (อบต.น้ำขุม) 9,100.- เห็นชอบ เอกสาร
11 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
(อบต.บ้านหลุม)
45,700.- เห็นชอบ เอกสาร
12 จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ปีงบประมาณ 2556
(อบต.สามพวง)
85,120.- เห็นชอบ เอกสาร
13 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (จำนวน 53 หน่วยงาน)      
  13.1 อบต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
  13.2 ทต.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.3 อบต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.4 อบต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.5 อบต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
  13.6 อบต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.7 อบต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.8 อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.9 ทต.บ้านโตนด อ.คีรีมาศ จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.10 อบต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
  13.11 อบต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.12 อบต.สามพวง อ.คีรีมาศ จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.13 ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.14 อบต.วังตะคร้อง อ.บ้านด่านลานหอย จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.15 อบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.16 อบต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.17 อบต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.18 อบต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.19 อบต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.20 อบต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.21 อบต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.22 อบต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.23 ทต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.24 ทต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.25 อบต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.26 อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.27 อบต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.28 ทต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.29 อบต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.30 อบต.หนองบัว อ.ศรีนคร จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.31 อบต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.32 อบต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.33 อบต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.34 อบต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.35 อบต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
  13.36 อบต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 9 เครื่อง 225,000.- เห็นชอบ  
  13.37 อบต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.38 อบต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.39 ทต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.40 ทต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.41 อบต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.42 อบต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จำนวน 6 เครื่อง 150,000.- เห็นชอบ  
  13.43 อบต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.44 อบต.ราวต้นจันทน์ อ.ศรีสำโรง จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.45 อบต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.46 ทต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จำนวน 3 เครื่อง 75,000.- เห็นชอบ  
  13.47 ทต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จำนวน 4 เครื่อง 100,000.- เห็นชอบ  
  13.48 อบต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.49 ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.50 อบต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จำนวน 1 เครื่อง 25,000.- เห็นชอบ  
  13.51 อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จำนวน 2 เครื่อง 50,000.- เห็นชอบ  
  13.52 อบต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
  13.53 ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จำนวน 5 เครื่อง 125,000.- เห็นชอบ  
14 โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (สนง.จังหวัดสุโขทัย) 1,800,000.- เห็นชอบ เอกสาร

- รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนมาก ที่ สท 0017.1/ว 1827 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
  (กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรืของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ
  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 4)

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2