• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าปิติ

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday323
mod_vvisit_counterYesterday439
mod_vvisit_counterThis week1521
mod_vvisit_counterLast week2319
mod_vvisit_counterThis month10980
mod_vvisit_counterLast month10039
mod_vvisit_counterAll days244601

Online Now: 8
Your IP: 54.198.100.0
,
Today: สิงหาคม 31, 2016

:: ประมวลภาพกิจกรรมจังหวัดสุโขทัย ::

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย
          วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย...

พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559
          วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 11.15 น.นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ณ วัดกระชงคาราม อ.เมืองสุโขทัย...

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
          วันนี้(29 สิงหาคม 59) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจังหวัดสุโขทัย...

     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

 

 

 

 

 

 

การประชุมเพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 59 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3


การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(29/08/2559)

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (แบบ จ.1)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ จ.2)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2561-2564
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ (1 ชุด 1 โครงการ) ปี 2561


  คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1541/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (23/07/2559)

  แผนปฏิบัติการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (23/07/2559)

  รายงานการประชุม คณะรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุดขทัย ชั้น 5 ห้อง 1 (23/07/2559)

  การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้รายงานผลและผู้บริหาร

  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 แก้ไข วันที่ 23 สิงหาคม 2559
- แบบ คกก.มท.01

ข้อมูลน้ำ   ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดสุโขทัย

27/07/2559   ายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2559 

04/07/2559   นวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เอกสาร 1    เอกสาร 2     เอกสาร 3     เอกสาร 4     เอกสาร 5 
เอกสาร 6    เอกสาร 7     เอกสาร 8     เอกสาร

01/07/2559   ประชาสัมพันธ์การสมัครรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

  รายงานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) สุโขทัย (01/07/2559)
  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริ (29/06/2559)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4 /2559 (20/06/2559)
(คลิก หน้า1-8)  (คลิกหน้า9-15)
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559 (16/06/2559)
  คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1021/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (13/06/2559)
...
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว 1919 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล และสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (13/06/2559)
...
  ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ G-News (09/06/2559)
- แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ฯ
- คู่มือวิธีการลงแอปพลิเคชั่นและการใช้งาน G-News
...
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว1893 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์ (09/06/2559)
  - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว 1737 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (02/06/2559)
- สถิติการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานต่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบรายงานและรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
...
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (30/05/2559)
  สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 น. ทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (18/05/2559)
...
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย (13/05/2559)
  ขอความร่วมมืองดให้สิ่งของหรือค่าตอบแทนแก่ผู้สื่อข่าว (02/25/2559)
  โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2559 (25/04/2559)
 
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (หนังสือเชิญ) (20/04/2559)
  แบบประเมินส่วนราชการตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559 (20/04/2559)
  ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 (20/04/2559)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 /2559
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว4407 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 / แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย

   

 

 

 

Google Map