• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   
    ขออภัย !!! หากข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วน
  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุุโขทัย

ผู้ว่าปิติ

แสดงความคิดเห็น

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราซื้อขายทองคำ

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday185
mod_vvisit_counterYesterday284
mod_vvisit_counterThis week1179
mod_vvisit_counterLast week1725
mod_vvisit_counterThis month1179
mod_vvisit_counterLast month6887
mod_vvisit_counterAll days208993

Online Now: 4
Your IP: 54.234.190.172
,
Today: พฤษภาคม 05, 2016

ประมวลภาพกิจกรรมจังหวัดสุโขทัย

  เปิดงานสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวง ประจำปี 2559
 

 เปิดการรแข่งขัน กีฬาวู้ดบอล ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประดิษฐาน ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย พิธีปล่อยแถวการระดมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
 

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม
รับน้ำสรงพระราชทานฯ

สุโขทัยจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
และวันครอบครัว


     
     

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

ขอความร่วมมืองดให้สิ่งของหรือค่าตอบแทนแก่ผู้สื่อข่าว (02/25/2559)
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2559 (25/04/2559)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (หนังสือเชิญ) (20/04/2559)
แบบประเมินส่วนราชการตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559 (20/04/2559)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 (20/04/2559)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2559
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว4407 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 / แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
แบบคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การป้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว3362 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ภาพยนต์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง "เส้นท้างรัก (#Love En Route)"
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) - แบบ มสต.1 / แบบ มสต.2
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท.0017.2/ว 3022 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รองปี พ.ศ.2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
- นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) (แบบ จ.1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ จ.2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) / แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดฯ ( 1 ชุด : 1 โครงการ ) / แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...(แบบจ.2/กจ.2) 
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 
 

Google Map