• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   
    ขออภัย !!! หากข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครบถ้วน
  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุุโขทัย

ผู้ว่าปิติ

แสดงความคิดเห็น

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26
mod_vvisit_counterYesterday341
mod_vvisit_counterThis week820
mod_vvisit_counterLast week2490
mod_vvisit_counterThis month8513
mod_vvisit_counterLast month6689
mod_vvisit_counterAll days223016

Online Now: 7
Your IP: 54.158.209.25
,
Today: มิถุนายน 29, 2016

ประมวลภาพกิจกรรมจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
 

งานปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
 

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหืคุณภาพน้ำจังหวัดสุโขทัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพขับเคลื่นภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4 /2559 (20/06/2559)
(คลิก หน้า1-8)  (คลิกหน้า9-15)
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2559 (16/06/2559)
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1021/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559 (13/06/2559)
...
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว 1919 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศล และสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ (13/06/2559)
...
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐบนโทรศัพท์แบบพกพาด้วยระบบ G-News (09/06/2559)
- แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ฯ
- คู่มือวิธีการลงแอปพลิเคชั่นและการใช้งาน G-News
...
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว1893 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์ (09/06/2559)
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว 1737 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (02/06/2559)
- สถิติการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานต่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- แบบรายงานและรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (30/05/2559)
สรุปประเด็นการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.00 น. ทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (18/05/2559)
...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย (13/05/2559)
ขอความร่วมมืองดให้สิ่งของหรือค่าตอบแทนแก่ผู้สื่อข่าว (02/25/2559)
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2559 (25/04/2559)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (หนังสือเชิญ) (20/04/2559)
แบบประเมินส่วนราชการตามคำสั่ง คสช.ที่ 5/2559 (20/04/2559)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 (20/04/2559)
รายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3 /2559
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว4407 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 / แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการปรับปรุงทำเนียบส่วนราชการ จังหวัดสุโขทัย

 
 

Google Map